Vergunning voor een dakraam

Het plaatsen van een dakraam is aan regels gebonden. Het raam moet in de omgeving passen en mag eventuele buren niet tot last zijn. Afhankelijk van de specifieke situatie is voor het plaatsen van een dakraam een bouwvergunning nodig. Op deze pagina leest u daarom de belangrijkste regels. De inhoud is gebaseerd op een uitgifte van het ministerie van VROM inzake dakramen.

Dakraam zonder vergunning

Voor het plaatsen van een dakraam zonder vergunning gelden de volgende voorwaarden:

  1. De onderzijde van het dakraam moet minstens 0,5 meter boven de voet van het dak liggen.
  2. De woning of het gebouw waar het dakraam geplaatst gaat worden, is geen monument of een door de overheid beschermd dorp- of stadsgezicht.
  3. De woning of gebouw moet bestaand zijn. Tijdens de nieuwbouw kan een dakraam niet vergunningsvrij worden geplaatst.
  4. De bovenzijde van het dakraam is minstens een 0,5 meter lager dan de nok van het dak.
  5. De zijkanten van het dak liggen minstens op een halve meter van de zijkanten van het dakraam vandaan.

Dakraam met vergunning

Als u aan slechts aan één van bovengenoemde voorwaarden niet voldoet kunt u volstaan met het aanvragen van een lichte bouwvergunning. In alle overige gevallen is voor het plaatsen van een dakraam een reguliere bouwvergunning vereist.

 
 
logo logo